İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak İçin Neler Yapmalısınız?

Küresel rekabet çağında şirketler, nitelikli insan kaynağının önemini fark etmiş ve bu yöndeki ihtiyacı karşılayabilmek adına kurumsal yapılarında birtakım yenilikler yapma yoluna gitmişlerdir. Bu yeniliklerden biri de şirket içerisinde insan kaynakları birimi adıyla yeni bir birimin kurulmasıdır. İnsan kaynakları uzmanı ya da insan kaynakları koordinatörü adı verilen bir uzman öncülüğünde faaliyet gösteren bu birim, şirketin iş gücü istihdamı başta olmak üzere çalışanlarla alakalı değişik konularla ilgilenmektedir. Son yılların en prestijli mesleklerinden biri haline gelen insan kaynakları uzmanlığı hem yeni mezun öğrencilerin hem de yönetim kademelerine erişebilmiş olan kişilerin dikkatlerini üzerine çekmektedir. İnsan kaynakları uzmanı olabilmek için gerekli olan niteliklerin ve izlenmesi gereken aşamaların neler olduğu ise bu konuda merak edilen hususlar arasında yer almaktadır.

 

İnsan Kaynakları Uzmanlarında Olması Gereken Yetenekler

İnsan kaynakları uzmanı olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken birtakım nitelikler mevcuttur. Bu yeteneklere sahip olmayan kişilerin, başarılı bir uzman olabilmeleri söz konusu değildir. İnsan kaynakları uzmanlarından bulunması gereken yetenekleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Etkili İletişim Yeteneği: İnsan kaynakları alanında uzman olabilmek için etkili konuşma ve dinleme yeteneklerinin mevcudiyeti önem arz etmektedir. İş başvurusunda bulunan kişiler ile doğru iletişim kurmak, onların taleplerini anlamak ve şirketin şartlarını doğru şekilde ifade edebilmek açısından bu yetenek değerlidir. Ayrıca istihdam sonrasında şirket içerisinde oluşabilecek sorunların çözüme kavuşturulmasında da iletişim becerisi üst düzey role sahiptir.
  • Doğru Analiz ve Karar Yeteneği: Hem iş başvurusunda bulunan kişileri değerlendirirken hem de şirket içerisinde farklı konularda değerlendirme yaparken insan kaynakları uzmanlarının iyi bir analiz yeteneğine sahip olması gereklidir. Doğru analiz beraberinde de doğru karar vermeyi getireceğinden dolayı bu yeteneğin önemi büyüktür.
  • Detaylara Odaklanabilme Yeteneği: Zaman zaman küçük detaylar içerisinde büyük potansiyellerin bulunabilmesi söz konusu olabilmektedir. İnsan kaynakları uzmanlarının detaycı olması ve en küçük ayrıntıları bile kaçırmaması beklenmektedir.
  • Ekip Çalışmasına Yatkınlık: İnsan kaynakları birimi, belki de şirket içerisindeki diğer tüm birimlerle temaslı olarak çalışan tek birimdir. Bu yüzden de ekip çalışmasına yatkın olmak, insan kaynakları uzmanı olmak isteyen kişiler açısından vazgeçilmez bir yetenektir.

 

İş Deneyimi ve Sertifika Gereksinimi

İnsan kaynakları için uzman istihdam etmek isteyen firmalar, bireysel yeteneklerin yanı sıra kişinin özgeçmiş ve eğitim bilgilerine de yüksek derecede önem vermektedir. İnsan kaynakları biriminde çalışmak isteyen kişiler, her şeyden önce bu alana yönelik bir diploma sahibi olmalıdır. İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İnsan Kaynakları gibi bölümlerden mezun olan kişilerin bu alanda istihdam edilme ihtimalleri yüksektir. Bunun dışında zaman zaman Sosyoloji bölümünden mezun olan kişilerin de insan kaynaklarında uzman olarak çalışabildikleri görülmektedir. Ancak günümüzde diploma iş başvurularında tek başına yeterli olan bir belge değildir. İnsan kaynakları alanına yönelik eğitimlere katılmış olmak ve sertifika sahibi olmak da önem arz eden bir husustur. Kişilerin sahip oldukları sertifika sayısı, başvurularının daha olumlu değerlendirilmesi açısından değerlidir. Ayrıca daha önceki iş deneyimleri de şirketlerin insan kaynakları uzmanı seçerken dikkate aldığı hususlardandır. Bazı şirketler genç yeteneklere ve yeni mezunlara şans tanıma konusunda ılımlı olsa da genellikle iş deneyimi olan adaylar tercih edilmektedir.

 

İnsan Kaynakları Uzmanları Ne Kadar Maaş Alır?

İnsan kaynakları uzmanlığının giderek daha prestijli bir meslek olmaya başlaması, bu kişilere verilen ücretlerin de yüksek olmasına neden olmaktadır. Ancak bu konuda net bir rakamdan söz edebilmek mümkün değildir. Kişilerin çalışmış oldukları şirketin büyüklüğü ve ücret politikaları gibi birtakım hususlar, insan kaynakları uzmanlarının maaşları üzerinde etkilidir. Bunun yanında kişinin çalışa yılı ve iş deneyimleri de bu konuya etki eden diğer faktörler arasındadır. İnsan kaynakları uzmanlarının maaşlarına yönelik olarak yapılmış olan bazı araştırmalar, ortalamanın 5.000 TL civarlarında olduğunu göstermektedir. İfade edilen bu rakam, daha çok küçük ve orta ölçekli işletmelerin başlangıç olarak verdiği ücrettir. Büyük ve küresel ölçekli şirketlerde ise bu rakamın bir üst sınırı bulunmamaktadır.

 

İnsan Kaynakları Uzmanının Başlıca Faaliyetleri

Her ne kadar günümüzde insan kaynakları uzmanlarının yalnızca işe alım konusuyla ilgilendiğine dair yanlış bir düşünce olsa da esasında durum böyle değildir. Şirket ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olan personelin istihdam edilmesi için iş ilanı oluşturulması, bu ilanların gerekli mecralarda yayınlanması ve daha sonra gelecek olan başvuruların rasyonel bir şekilde incelenerek son kararın verilmesi insan kaynakları uzmanlarının görevlerinden sadece biridir. Ancak şirket içerisinde de bu uzmanların çok farklı görevleri mevcuttur. Çalışan maaşlarının düzenlenmesi, ek ücretlerin takip edilmesi ve maaş bordrolarının hazırlanması da insan kaynakları departmanının görevleri arasındadır. Bunun yanında belirli aralıklarla şirket personelinin performansına yönelik araştırmalar ve ölçümler yapmak ve çıkan sonuçlara göre bazı eğitimlerin düzenlenmesini planlamak da insan kaynakları departmanı tarafından yerine getirilen bir yönetsel faaliyettir. Performanstan bağımsız olarak zaman zaman ihtiyaç duyulan genel nitelikli eğitimlerin ve sunumların hazırlanması da bu birim tarafından organize edilmektedir. Ayrıca çalışanlar arasında ya da çalışanlar ile üstler arasında meydana gelen sorunların, büyümeden sonlandırılması ve pozitif neticeye ulaştırılması da insan kaynakları uzmanı olan kişilerin sorumluluğundadır. Son olarak da çalışanların izin günlerinin belirlenmesi, takip edilmesi ve özel durumlarına dair bazı düzenlemelerin yapılmasının da bu birimin yetkileri arasında olduğunu söylemek mümkündür.

Benzer İçerikler

GDPR

  • Çerez Süresi
  • Google Analytics Kodu

Çerez Süresi

Çerezlere onay verdiğinizde 30 gün için ayarlar kayıt edilir.

Google Analytics Kodu

Bu kod ile sitenin analiz edilmesi sağlanmaktadır.