Çalışan Memnuniyet Anketi

Hizmetlerimiz

Çalışan Memnuniyet Anketi

Çalışan Memnuniyet Anketi, çalışanların kuruma bağlılıklarını, kurum uygulamalarından ne ölçüde memnun olduklarını ölçümlememize olanak sağlayan önemli bir araçtır. Çalışan Memnuniyet Anketi bu amaç ışığında farklı uygulamalar ve kurumlara özgü butik çalışmaları ile 2001 yılından itibaren firmaların çözüm ortağı olmaya devam etmektedir.

Çalışan Memnuniyet Anketleri kurumların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda oluşturulmuş aşağıda belirtilen 3 farklı anket seçeneğinde uygulanabilmektedir.

  • Kuruma Özgü ÇMA
  • EFQM Temelli (Mükemmellik Modeli Temelli) ÇMA
  • Y ve X Kuşağı Kırılımında ÇMA

 

Uygulama Biçimi:
Manuel Uygulama, Online Uygulama, Manuel-Online Uygulama bir arada.

İçerik:
Kurumu Özgü Çalışan Memnuniyet Anketi aşağıda belirtilen dört bölümden oluşmaktadır.

I. Kuruma Bağlılığın ölçümlendiği bölüm, çalışanların bağlılık düzeylerini ölçümlemeye yönelik soruları içermektedir.

II. Çalışanlara sunulan hizmet ve uygulamaların, çeşitli kriter başlıklarında başarı – önem düzeyi kırılımında ölçümlendiği bölümdür.

III. Açık uçlu sorular bölümü, çalışanların şirket yönetimine iletmek istedikleri öncelikle iyileştirilmesi gereken konuları, mesajları yazılı olarak belirtebilecekleri bölümdür.

IV.Katılımcıların kimliklerini ortaya çıkarmayı engelleyecek şekilde kurgulanmış demografik ve organizasyonel bilgileri belirtecekleri bölümdür.

Çalışanlara sunulan hizmetlerin ölçümlendiği II. Bölümde yer alacak kriterler kurumun uygulamaları, beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda ÖzGrup danışmanları tarafından kuruma özgü olarak oluşturulur.

Soru Sayısı: 
Anket kapsamında yer alan soru sayısı kurumların talep ve istekleri doğrultusunda oluşturulacak II. bölümde yer alan kriter sayısı ve kritere bağlı sorulara göre değişiklik göstermektedir.

ANKET AŞAMALARI

Hazırlık 

Hazırlanan Çalışan Memnuniyeti Envanterinde memnuniyet kriterlerini ölçümleyen soruların yanı sıra “Açık Uçlu Sorular” bölümü de yer almaktadır.

Uygulama 

Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulaması, online ve manuel olarak uygulanmaktadır.

Online uygulamada, ÖzGrup Survey üzerinden her bir katılımcının e-mail adresine kendi anket linkinin gönderilmesi yolu ile anket uygulaması yapılmaktadır.

Manuel uygulamada, hazırlanan anket kitapçıkları ÖzGrup danışmanlarınca firma bünyesinde çalışanlara dağıtılır ve uygulama sonrası yine danışmanlarca toplanarak analiz ve raporlama aşamasına geçilir.

Analiz ve Raporlama 

Demografik kırılımlara ilişkin sonuçları içeren ve bütünsel bir bakış sağlamayı amaçlayan raporlar oluşturulmaktadır. Bu raporlar hem şirket bütünü hem de departman bazlı olarak hazırlanmaktadır.

GDPR

  • Çerez Süresi
  • Google Analytics Kodu

Çerez Süresi

Çerezlere onay verdiğinizde 30 gün için ayarlar kayıt edilir.

Google Analytics Kodu

Bu kod ile sitenin analiz edilmesi sağlanmaktadır.