İmza Föylerinin Ve İmza Beyannamelerinin Oluşturulması

Hizmetlerimiz

İmza beyannamesi ve imza sirküsü nedir? Nereden Nasıl Alınır?

İlk olarak İmza Sirküsü Nedir? Sorunun cevabını açıklayalım. Tüzel kişiler tarafından notere yapılan istek üzerine, kurumlarla ilişkilendirilen belgelerde sahtecilik olmaması, sahte ima kullanılması ya da diğer sorunların önüne geçebilmek için oluşturulan şeye imza sirküsü nedir.

İmza sirküsü, şirket adına görevli olan sorumlu kişilerin sorumluluk alanları ve yetki sınırları dahilinde noter tarafından tasdiklenen, resmiyet kazanan belge ile onay almaktadır. Söz konusu belgenin üzerinde tüzel kişilerin adresleri, ticaret sicil numaraları, ünvanları bulunur. Aynı zamanda kurum adına yetkili olan kişilerin kurum içinde bulunan ünvanları, yetki alanları, imza örnekleri, kurumu temsil etme şekilleri, nüfus bilgileri bulunur.

İmza sirküsü, şirket adına görevli olan sorumlu kişilerin sorumluluk alanları ve yetki sınırları dahilinde noter tarafından tasdiklenen, resmiyet kazanan belge ile onay almaktadır. Söz konusu belgenin üzerinde tüzel kişilerin adresleri, ticaret sicil numaraları, ünvanları bulunur. Aynı zamanda kurum adına yetkili olan kişilerin kurum içinde bulunan ünvanları, yetki alanları, imza örnekleri, kurumu temsil etme şekilleri, nüfus bilgileri bulunur.

İmza Sirküsü Nereden Alınır?

İmza sirküsü belirli bir ücret karşılığında noterden alınabilmektedir. Oldukça kısa sürede hazırlanabilen imza sirküsü için aşağıdaki belgeler istenir:

İmza sirküsünde adı geçecek yetkili kişinin nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisi,
Sirküde adı geçecek kurumun vergi levhası,
Kurumun kayıtlı olduğu yerin ticaret sicil gazetesi.

İmza beyannamesi nedir?

Herhangi bir kuruluş veya ticari işletmeyi temsil eden şahsın imza örneğini ve imza yetkisini gösteren resmi belgeye imza beyannamesi denir.

Şirket kuruluşunda veya şirket müdürlerine imza yetkisi verilmesi için karar tescili sırasında, imza yetkilisinin imzasının gösteren, noter tarafından hazırlanmış bir belgedir. Şahıs firmalarında veya şahsi gayri ticari diğer işlemler için sirküler hazrılanamayacağı için imza beyannamesi kullanılır.

İmza beyannamesi Nereden Alınır?

İmza beyannamesi belirli bir ücret karşılığında noterden alınabilmektedir. Oldukça kısa sürede hazırlanabilen imza beyannamesi için aşağıdaki belgeler istenir:

İmza beyannamesi adı geçecek yetkili kişinin nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisi,
beyannamesi adı geçecek kurumun vergi levhası,
Kurumun kayıtlı olduğu yerin ticaret sicil gazetesi.

İmza Beyannamesinin İmza Sirküsünden Farkı Ne?

İmza beyannamesi ile imza sirküsü arasındaki farkları açıklayalım: Her iki işlem de noterlik makamı tarafından yapılmaktadır. Hem imza sirküsü, hem de imza beyannamesi için ücret notere ödenmektedir. özetle şahısların imzalarının tescil edildiği bir belgedir. Her ikisi de resmi belge niteliğindedir.

Notere giderek imza beyannamesi yerine imza sirküsü veya tam tersinin yani imza sirküsü yerine imza beyanı istendiğine daire rastlanılmaktadır.Temel olarak kişinin imza örneklerinin yer aldığı ve noter tarafından onaylı olarak hazırlanan imza sirküsü ve imza beyannamesi sıkça karıştırılmakta; günlük dilde birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılmaktadır. İmza beyannamesi, kişinin notere kimliği ile birlikte başvuru yapması üzerine belirli ücret karşılığında noter tarafından hazırlanan; üzerinde kişinin nüfus bilgilerinin ve imza örneklerinin yer aldığı belgedir. İmza beyannamesinin oluşturulması, imza sirküsünden farklı olarak gerçek kişiler tarafından talep edilmekte olup belge sirküler nitelik taşımamaktadır fakat hem ticari hem de kişisel faaliyetlerde kişinin kimliğini kanıtlar niteliktedir.

GDPR

  • Çerez Süresi
  • Google Analytics Kodu

Çerez Süresi

Çerezlere onay verdiğinizde 30 gün için ayarlar kayıt edilir.

Google Analytics Kodu

Bu kod ile sitenin analiz edilmesi sağlanmaktadır.